Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Flatpak @playground:linux-apps
7 Accese, Ultima modificare:
enius]] | Utilities | Genius is a general purpose calculator program | | flathub | org.geogebra.GeoGebra | [[|... gns for GTK+ applications | | flathub | org.gnome.Calculator | [[https://wiki.gnome.org/Apps/Calculator|GNOME Calculator]] | Utilities | A scientific calculator with many bonus tools ((Perform arithmetic, scientif
DEB packages for Education @playground:linux-apps
6 Accese, Ultima modificare:
lator.mnim.org/|Galculator]] | Galculator este un calculator științific bazat pe GTK 2/3 folosind notația obiș... ternică de a combina funcții video cu modelare pe calculator. | [[dobrown@cabrillo.edu|Douglas Brown]] | 32/64... ie de comandă), parte a unei serii de programe de calculator (Clustal) de largă utilizare în Bioinformatică, p... folosit pentru a crea imagini statice generate de calculator sau animații fotorealiste cît și non-fotorealiste
Ce sunt Fractalii? @intrebari_si_raspunsuri
5 Accese, Ultima modificare:
ple de fractali ===== Prin anii 1980, grafica pe calculator a progresat într-atât încât forme ca "Linia de co... tigau toate premiile la expoziţiile de grafică pe calculator, aproape toate disciplinele ştiinţifice descopere... ană cu întreagul, el a scris un program simplu pe calculator pentru a modela aceste caracteristici. Imaginea r... u efecte speciale, sistemele de redare grafică pe calculator îi folosesc pentru a creea structuri naturale, oa
Electrical Engineering Apps @search:open_source
4 Accese, Ultima modificare:
>Transcalc]] | microwave and RF transmission line calculator | ^ Category ^ Software Title ^ Description ^... rd party storage | | Free | [[google>Voltage Drop Calculator]] | a calculator that helps electrical engineers to calculate the voltage drop of various projects, available... device limitations” | | Free | [[google>Harmonic Calculator]] | helps users determine “how much voltage and c
flatpak remote-ls --app @playground:linux-apps:flatpak
2 Accese, Ultima modificare:
gnome.Builder org.gnome.Calculator org.gnome.Calendar ... e.Books org.gnome.Builder org.gnome.Calculator org.gnome.Calendar org.gnome.Characters
Links @search
1 Accese, Ultima modificare:
.htm|Situri web cu tematica legată de jocurile pe calculator]] ===== MEDIA ===== EN - [[http://muntealb.org/
flatpak remote-list @playground:linux-apps:flatpak
1 Accese, Ultima modificare:
.liri.Browser-origin user,no-enumerate io.liri.Calculator-origin user,no-enumerate io.liri.Files-origin
PortableApps.com @search:open_source
1 Accese, Ultima modificare:
e>SpeedCrunch Portable]] - an intuitive algebraic calculator | | Office | [[google>Stickies Portable (Freeware
AppImage @playground:linux-apps
1 Accese, Ultima modificare:
ies (thanks ubruhin) | | upstream | [[google>Liri Calculator]] | Continuous builds (thanks pierremtb) | | upst
flatpak remote-delete @playground:linux-apps:flatpak
1 Accese, Ultima modificare:
t@endless:~$ flatpak --user remote-delete io.liri.Calculator-origin </code> <code> alexandruionut@endless:~$
Energia are nevoie de soluţii inteligente @idei:articole
1 Accese, Ultima modificare:
e distribuţie a energiei electrice, programele de calculator, electronica de putere şi superconductivitatea vo
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI ECHIPAMENTE ELECTRICE @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
personale de acces. - Dacă împărțiti accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pe